Триагрутрика, фото с концерта. Фотограф в Екатеринбурге Юра Сахар. Юра Сахар. Фотограф и видеограф в Екатеринбурге

Триагрутрика

Триагрутрика, фото с концерта на фестивале Ural Music Night 2018 в Екатеринбурге. 

Фотограф в Екатеринбурге Юра Сахар

Триагрутрика, фото с концерта на фестивале Ural Music Night 2018 в Екатеринбурге. 

Фотограф в Екатеринбурге Юра Сахар

Концертная Съёмка